адрес: ул. “Димитър Подвързачов” №1,

телeфон: 096/300 414, 300 424; факс: 096/300 414, 

e-mail: peto_sou.montana@abv.bg