І.  Състав на обществения съвет на Пето СУ „Христо Ботев“ – гр. Монтана:

1. Анюта Петрова Симеонова – председател/родител/

2. Боряна Лъчезарова Стефанова – секретар /родител/

3. Десислава Данчова Тодорова – родител

4. Светлана Павлова Добрева - родител

            5. Александър Герасимов, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Монтана – представител на финансиращия орган;

           

           

 

 

ІІ. Резервни членове на обществения съвет на Пето СУ „Христо Ботев“ – гр. Монтана:

1.      Диман Георгиев, зам. Кмет на Община Монтана- представител на финансиращия орган

2.      Миглена Христова Атанасова – родител

3.      Петя Ивайлова Цветанова – родител