Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги